HMPS Ekonomi Islam

HMPS Ekonomi Islam

SUSUNAN PENGURUS HMPS EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNISNU JEPARA PERIODE 2021/2022

 

Ketua 

M. Reza Bayu Setiawan (201130001715)

Wakil Ketua   

Wanda Agustina (201130001685)

Sekretaris

Isnaini Hani’ah  (201130001705)

Bendahara

Liana Ashari Ramdhani (201130001707)

 

Devisi – Devisi:

Bidang Kemahasiswaan         

1. M. Faizal Ramadhan                       (201130001688)

2. Abidatul Mu’minatul Jannah          (201130001689)

3. Anisa Maharani                               (201130001713)

4. Kiky Ismawati Oktaviani                 (201130001694)

5. Zainab                                             (201130001723)

  6. Muhimmatul Rizza                          (201130001711)

   

Bidang Minat dan Bakat

1. Tazkiyyah Fillah Aulia                   (201130001706)

  2. Silvia Azmi Arofah                      (201130001701)

  3. Dien Ajeng Sukmawati                 (201130001719)

  4. Silvi Andrianingrum                     (201130001725)

  5. Azizah Wulandari                         (201130001696)

  6. M. Narendra Aditiya                    (201130001681)

 

Bidang Kerohanian    

1. Ivadhatul Aula                                (201130001691)

  2. Putri Diyan Safitri                         (201130001702)

  3. Devi Amalia Puspa                       (201130001721)

  4. Sifana Devi                                   (201130001685)

  5. Nihlatussifa                                   (201130001716)

   

Bidang Eksternal        

1. Shokhybah Febryani                       (201130001722)

  2. Choirusita Chovifah                        (201130001679)

  3. Shohibul Wahab                              (201130001718)

  4. Nanda Kharimatun Nikmah            (201130001690)

  5. Frida Endang Rohmawati               (201130001680)

   

Bidang Pers dan Jurnalistik    

 1. Wilda Zahrotul Fitrika                   (201130001710)

  2. Reza Ayu Fajriyah                        (201130001692)

  3. Henni Lutfiana                              (201130001717)

  4. Nila Fauziyah                                (201130001729)

  5. Umi Nabila Rosada                      (201130001708)