Kelompok Studi Ekonomi Islam An-Nahdloh

Kelompok Studi Ekonomi Islam An-Nahdloh

STRUKTUR KEPENGURUSAN

KELOMPOK STUDI EKONOMI ISLAM AN NAHDLOH JEPARA

PERIODE 2021/2022

Penasehat                                 : Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Dewan Pembina                       :         

1.      Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

2.      Dekan Fakultas Syariah

3.      Kepala Prodi Ekonomi Islam

4.      Kepala Prodi Perbankan Syariah

Dewan Pakar                            :

1.      Edy Susilo, S.E.,M.Ek

2.      Zahrotun Nafisah, Lc.,M.A

Ketua                                       : Laila Cholifatul Faizah

Wakil Ketua                            : Siska Rosiana

Sekretaris                                 : Sindy Aulia Octaviana

Bendahara                                : Della Nu’ma Fitri Makhdiyah


Departemen-Departemen

Departemen Keorganisasian                                  

1.      Isthofina Nuron Nisa’

2.      M. Reza Bayu Setiawan

3.      Shokhybah Febryani

4.      Choirusita Chovifah

Departemen Media dan Jurnalistik

1.      Shela Gita Puspita Arum

2.      Puput Aliya Ratnawati

3.      Zidan Ikhwan Maulana

4.      Kiky Ismawati Oktaviani

Departemen Kajian dan Pendidikan

1.      Ika Lailatun Nikmah

2.      Lailatul Chofifah

3.      Neni Anggraini

4.      Anisa Maharani

Departemen Eksternal

1.      Defa Maulana Nisya

2.      Zaghlul Nur Fika Putra

3.      Adella Puspita Maharani

4.      Devi Safitri

Departemen Riset dan Penelitian

1.      Elok Faiqotul Himma Noahdian

2.      Wanda Agustina

3.      Nanda Kharimatun Nikmah

4.      Narendra Aditya